Chcete sa naučiť robiť dobrý prieskum?

Nechajte nám kontakt, a my z vás spravíme odborníka podľa vašich predstáv.

Research academy pomáha firmám správne postupovať pri hľadaní strategických riešení v otázkach nastavenia značky, reklamy, motivácie zamestnancov, zvýšenia podielu na trhu alebo v otázkach získavania zákazníkov pri umiestňovaní nových produktov a služieb na trh.

Prostredníctvom širokej ponuky tréningov a špeciálnych modulov „šitých na mieru“, pod vedením skúseného tímu odborníkov priamo z praxe, budete lepšie a hlbšie rozumieť dátam, informáciám, a naučíte sa narábať s nimi tak, aby ste z nich vyťažili čo najviac.

Tréningy sú praktické, implikujú metódu „learning by doing“, ktorej cieľom je získavať zručnosti praxou alebo praktickými cvičeniami.

Moduly jednotlivých kurzov komplexne zastrešujú riešenia strategických otázok týkajúcich sa rozhodovacích procesov nielen externého prostredia (firma → trh), ale aj interného (firma → zamestnanci).

DIY kvantitatívne prieskumy
Zisti sám presne to, čo potrebuješ zistiť!
Naučíte sa zvoliť vhodný typ metodológie, správne nastaviť výber cieľovej skupiny a jej charakteristiku, zbierať správne dáta a efektívne ich využiť.
in house kvalitatívne rozhovory
Máte a chcete vedieť zužitkovať príležitosť sami sa zhovárať s vašimi zákazníkmi?
Naučíme vás, kde, koho a ako sa správne pýtať a tiež to, ako sa analyzujú kvalitatívne dáta.
vedenie workshopov, analýz a výskumných úloh marketingovej praxe
Vyriešime vaše úlohy vtedy, keď budete potrebovať podporu z externého prostredia a objektívny pohľad. Pripravíme pre vás interné workshopy (štruktúru, obsah, pomôžeme s ich vedením), nastavíme vhodné postupy, aby sa vám ľahšie dosahovali stanovené ciele.
Potrebujete sa zorientovať v tom, ako napísať kvalitný brief pre agentúru? Chcete pripraviť expertný rozbor návrhu reklamy, zhodnotiť stav prvkov v spote, či inom reklamnom materiáli? Máte za úlohu zanalyzovať produktové portfólio? Chystáte podklady pre naštartovanie produktových inovácií? Ste na správnom mieste.
tvorba dotazníkov
Zbierate si dáta sami? Oslovujete svojich zákazníkov s dotazníkmi alebo by ste to chceli začať robiť?
Umenie pýtať sa správne otázky je na dosah – naučíme vás, ako správne štruktúrovať dotazník a formulovať otázky tak, aby ste z nich vyťažili maximum.
Už dnes môžete navštíviť 2museTalks. Zistiť viac ...
2muse